Begeleiding leerlingen basisschool van groep 5 t/m 8

individuele-begeleiding-utrecht

Individuele begeleiding

Verder met zelfvertrouwen en trots

Kinderen op de basisschool kunnen om allerlei redenen ondersteuning nodig hebben bij hun schoolwerk. Ontbreekt het aan zelfvertrouwen, kan een kind zich minder goed concentreren of is er extra uitleg en begeleiding nodig bij een specifiek vak? Studie-Kit geeft leerlingen individuele begeleiding op maat aan huis. Ook ter voorbereiding op de Cito-toetsen. Bekijk hier ons aanbod en neem gerust contact met ons op!

Individuele begeleiding aan huis:

  • Rekenen
  • Spelling, woordenschat, grammatica
  • Begrijpend- en technisch lezen
  • Zaakvakken
  • Werken volgens stappenplan
  • Voorbereiding Cito-toetsen

uurtarief individuele begeleiding: € 43,-

Voorbereiding op succesvolle Cito-toetsen.

Kinderen (en ouders) kunnen de Cito-weken als een stressvolle periode ervaren, omdat deze toetsen belangrijk zijn voor een volgende stap. Kinderen ervaren soms tijdsdruk en de vraagstelling is vaak anders dan bij reguliere schooltoetsen. Studie-Kit heeft veel ervaring met het begeleiden van leerlingen in aanloop naar de Cito-toetsen. Het maakt dan ook deel uit van onze individuele begeleiding van leerlingen op de basisschool. Naast ondersteuning bij vakken zoals rekenen, spelling en begrijpend lezen, besteden we ter voorbereiding op de Cito-toetsen ook aandacht aan de vorm van vraagstelling die voor een Cito-toets typerend is. Door regelmatig te oefenen, leren kinderen hoe ze deze, vaak redactionele vragen, stapsgewijs kunnen benaderen, verwerven ze inzicht en groeit hun zelfvertrouwen.

Uurtarief indiviuele begeleiding: € 43,-